Percepties

Met Inge van Noortwijk www.ingevannoortwijk.nl

Veldbiologen hebben zo hun eigen perceptie van de patronen en processen in de natuur. Dat is het regelrechte gevolg van de verschillende organismen die zij bestuderen en van de methoden en instrumenten waarop ze zijn aangewezen om die wereld vast te leggen.

Zo is de perceptie van botanici die de soortenrijkdom van het tropisch regenwoud beschrijven weer anders dan de perceptie van visbiologen die het functioneren van het ecosysteem in het Victoriameer (Oost-Afrika) in kaart brengen.

Hoe die percepties of beelden van de natuur verschillen en waardoor dat komt, beschrijven we in twee projecten, te weten ‘Herbarium’ en ‘Veldnotities’. In beide projecten willen we ook de artistieke schoonheid van het veldonderzoek laten zien.