Patronen

Ruimte

Ruimtelijke patronen zijn eenvoudig of complex. Eenvoudig als bloemen, vogels of vissen regelmatig zijn verspreid in een veld, de lucht of het water. Complex als diezelfde organismen op een kluitje zitten. Of zoals bij de ingewikkelde structuur van de vegetatie in een tropisch regenwoud. In het eerste geval is de ruimtelijke variatie klein, want er verandert niet veel als je van het ene gebiedje naar een ander gebiedje gaat. In het tropisch regenwoud is die variatie echter enorm. Bomen, bladeren en lianen in een regenwoud ogen bij elkaar bijna als chaos.

Ruimtelijke variatie

Ruimtelijke variatie

Palm House, Kew Gardens, London

Palm House, Kew Gardens, London

Tijd

Veranderingen in de tijd ervaar je doordat je beelden van één bepaalde plek vasthoudt in je hoofd en ze zo vergelijkt; als een film. Grafieken met voor ieder jaar een hoeveelheid planten of dieren bieden daarvoor een beter houvast. Ook in grafieken kun je patronen zien. Zo zie je hieronder hoe de hoeveelheid schol in de Noordzee varieert door de jaren heen; met af en toe een trend wanneer die hoeveelheid gemiddeld gesproken toe- of afneemt.

Ontwikkeling in de hoeveelheid geslachtsrijpe Noordzee-schol in tonnen sinds 1957 (ICES, Copenhagen, 2013)

Ontwikkeling in de hoeveelheid geslachtsrijpe Noordzee-schol in tonnen sinds 1957 (ICES, Copenhagen, 2013)

Ruimte-Tijd

Meestal is er variatie in zowel ruimte als tijd. Het wordt ingewikkeld als de ruimtelijke patronen zelf ook nog eens veranderen door de tijd. Zoals de kabeljauw vroeger nog wel voorkwam in de zuidelijke Noordzee, maar nu nauwelijks meer. En dan varieert de totale hoeveelheid kabeljauw, net als bij iedere andere vissoort, ook nog eens van jaar op jaar.